Ur ett landskap

Ur ett landskap

”Ur ett landskap” kallar f d Nemeseseleven Ralph Lundquist de stora och kraftfulla teckningar han visar på Gröna Paletten. Man kan om man så vill läsa in i dem klippor, gräs och mossa, strömmar och luftdrag. Men också fingeravtryck, hår i blåst och fragment av kroppar. Lundquist varierar och kontrasterar uppfinningsrikt texturer, ytmönstringar och valördifferenser från djupt svart till lysande vitt. Det finns ekonomi, kraft och rytmisk vitalitet i hans disposition av ytan. Detta är teckning i sin egen rätt. Man har en känsla av att färgen bara skulle innebära en dekorativ neutralisering av den laddade formen. Teckningarna inbjuder åskådarens projektiva fantasi men de överlåter aldrig arbetet att artikulera bilden åt honom.

– Arne Törnqvist

Med ren klar linje tecknar Ralph Lundquist upp något som han kallar ”Ur ett landskap”. Det har blivit sällsamma bildningar, fragment ur naturen men uppförstorade och sammansatta på ett sätt som gör att man tycker sig stå inför en ny främmande verklighet. Det är en surrealistisk drömvärld som drar förbi; gåtfull och oroande ger den fantasien och associationerna fritt spelrum.

– Stig Johansson

Där finns också de bilder som fängslat mig mest på denna utställning: Ralph Lundquists tre delvis färglagda teckningar Ur ett landskap. Där är komplikationen driven till ett slags seendets svindelkänsla, Streckvävnaden tänjs ut och dras ihop i en sugande vågrörelse och ut det i tre fattningar varierande motivet läser jag aningen av ett hav, vind, vågor och en galjonsbilds rörelse framåt. Men ingenting är entydigt – alt är underkastat en rastlös drömförvandling.

– Tord Baeckström