Landskap: Mitt landskap och Vårt landskap

Landskap: Mitt landskap och Vårt landskap

Ralph Lundquists teckningar skapar sällsamma förnimmelser av hisnande och svävande, de utspelas på något sätt bredvid verkligheten, som drömtillstånd, och verkar som sådana dunkelt igenkännande.

– Tord Baeckström

Ralph Lundquist kallar sina teckningar (som på samma gång är målningar) för Landskap. Men hans bildfantasi har sedan länge kastat loss från verkligheten, eller rättare sagt från de ordningar som hör den vakna, förnuftskontrollerade verklighetsupplevelsen till. Hans bildvärld består alltjämt av branta rymder, ljus och linjeströmmar som knyter sig till oidentifierade, täta former, med eller utan insprängda verklighetsfragment.

Jag har ett intryck av att konstnären alltmer avlägsnar sig in i denna värld av subtila, tyngdlösa visioner, att det tekniska raffinemanget i linjer och färgskyar är på väg att bli sitt eget ändamål. Att han på något sätt skulle behöva förnya kontakten med den jordiska verkligheten.

– Tord Baeckström