Rest

Rest

Med ren klar linje tecknar Ralph Lundquist upp något som han kallar ”Ur ett landskap”. Det har blivit sällsamma bildningar, fragment ur naturen men uppförstorade och sammansatta på ett sätt som gör att man tycker sig stå inför en ny främmande verklighet. Det är en surrealistisk drömvärld som drar förbi; gåtfull och oroande ger den fantasien och associationerna fritt spelrum.

-Stig Johansson

På Gröna Paletten visar Ralph Lundquist teckningar som i stora och lätta drag tar fram poetiskt surrealistiska scener som varierats med inbruten färg. Det hela är atmosfäriskt och elegant och även ofta fascinerande, bara inte den estetiska linjespänningen får överhanden och de formella svängningarna blir allt i bilden.

-Beate Sydhoff

Sirlig och poetisk är Ralph Lundquist, som både tecknar och målar med acrylfärgen. ”Mitt landskap” kallar han sina sex dukar, och de har ett underfundigt och personligt budskap. Insnörd i nät hänger människan över gropigt hav. Idyllens panoramor med vägar och insjöar ligger och trycker under moln av skrämmande form. Blomsterängar snärjes osv. Det sköna känns hotat i Ralph Lundquists fascinerande och gåtfulla bilder.

-Sigvard Sjöqvist