Till minne mot Cecil Rhodes

Till minne mot Cecil Rhodes

Modellskiss för torget i Harare till Minne mot Cecil Rhodes