Vävstol för flygande mattor

Vävstol för flygande mattor

Skulptur i aluminium (under arbete). Krokslätts vårdcentral 1992.