Centuria

Centuria

Centuria är namnet på denna grupp trästolpar i ett fundament av betong, skapade av Ralph Lundquist.

Ralph Lundquists utställning startar med en vårlig doftsensation. En tjärad eka sänder signaler till besökaren att fortsätta in i mittrummet på Galleri 54 och en del av skulpturen “Centuria”, som gästade trädgårdsföreningen förra sommaren. Lundquist associerar i sin konst gärna till andra kulturer. En centuria är en romersk härskara, här symboliserad av ett stålkrönt krigiskt pålverk genom vilket man kan skymta öronen, maktsymbolen, vars skadade svarta vinge, en utfläkt del av eka, ger doftsignalen. Ett i sanning mångtydigt verk!

Ett annat lån från antiken är en s k fågel-herm, en pelare med ett fågelhuvud krönt av en kam av påfågelns ögonfjädar. Hermerna sattes upp vid vägskälen i det antika Grekland som kultplatser för guden Hermes, köpmännens, sjöfararnas och tjuvarnas beskyddare.

Här är hermen del i en installation med sängen som medelpunkt, en sensuell skulptur som anknyter till livets hela mysterium. Och följdriktigt är dess mitt ett djupt svart hål precis som  i mysteriespelens utgång mot helvetet. Uppryckta skisser mot väggen redogör pedagogiskt för hela skulpturens skapelseprocess.

De är omtumlande, de här stora skulpturerna. Lättare att få grepp om och geniala i sin enkelhet är “Låga”, där en handformad upphittad natursten fått en pendang i trä, som lyfts i ömhet till en skyddad låga, eller en bön, och “Bröder”, där en stenprofil av samma slag möter sin tvilling i trä.

Några målningar och teckningar förekommer också. “Spår” är en raffinerad komposition med halva pannån i blyerts och halva i olja. “På botten” är installerad i plexiglas och bottenmanetens mönster går igen i en kvarglömd duk mot plexiglasets kant. Raffinerat, men svåråtkomligt. Vackrare och även klarare är paret i kärlekens omfamning, tecknat i svart och rött, vilande under plexiglasets sarkofag, genom vilket dragits ett kors i spända trådar av rött ullgarn.

Här redovisas mycket subjektiva intryck från denna spännande utställning, som omfattar såväl ett helt rum med förslag till förändring av Slottsskogen som skissen i trä till ett utkikstorn på Vädden, Orust. Djärv, mångtydig, suveränt skicklig går Ralph Lundquist vidare.

-Brita Orstadius