Gemenskap

Gemenskap

Invandrarmonument i Slottsskogen Göteborg 1995. Betong

 

Monument med vacker symbolik

Drakslingan heter det nya invandrarmonumentet som nu monteras på gräsplanen vid Slottskogens entré mot Linnéplatsen. Konstnären heter Ralph Lundquist och han vill med de sju färgade betongpelarnas sirliga reliefmönster uttrycka att olika kulturer flätas samman till en drakslinga. I toppen öppnas de i en generös gest, vilket kan tolkas som att varje kultur behåller sin särart.

Drakslinga är konstnärligt betydande och har en originell, vacker symbolik som i såväl helhet som i detalj utgör ett talande inslag på en välbesökt plats, skriver juryn i sin motivering. Drakslinga har valts ut bland totalt 44 förslag i en tävling, där fyra gick vidare i en andra etapp. Invandrarmonumentet som bekostas av Charles Felix Lindbergs donationsfond kostar sammanlagt 400 000 kronor.