Canyon

Canyon

Det finns ett stort antal ”abstrakta” målare, men deras titlar visar nästan alltid på ett motiviskt underlag och (vad vida viktigare är) det som intresserar oss är inte bara formella förvecklingar utan de nya figurationer som stiger fram ur formspelet och griper tag i oss med kraften av det gåtfullt ogripbara.

Mot denna figuration i högre potens som kanske är det mest påträngande av alla problem i måleriet just nu tycker jag särskilt några i Nya Valand är på väg.

Ralph Lundquist med sina stora kolteckningar ställer oss inför odefinierbara Goya-spöken i dramatiskt ljus- och skuggspel som blir en del av de ”kroppsdelar” som fläkts ut till gap och klor.

-Öyvind Fahlström