Ur ett landskap

Ur ett landskap

Ralph Lundquist, f d Nemeselev från Göteborg, visar i Gröna Paletten en svit stora teckningar, som han kallat ”Ur ett landskap”. Det landskap som dessa teckningar kretsar kring är inte i sin helhet skönjbart, men mycket tyder på att det är ett kustlandskap. Bilderna är sammansatta av texturer, strukturer och ytor med olika grader av svärta, olika mönster, olika riktningar – de kan ge direkta associationer till vatten, sten, tång, snäckor, sand, gräs, hår etc. De är ibland sammanställda till skvaderliknande organismer, som avtecknar sig mot en bakgrund, men oftast bryts bildytan och bildrummet på ett irrationellt sätt i tvära övergångar från en textur till en annan. Det som gör dessa teckningar uttrycksfulla är den rika variationen i ytorna, men främst deras förmåga att suggerera och sammanfatta en landskapsstämning.

-Torsten Bergmark